Information med anledning av Coronaviruset Covid-19

Genom denna information vill vi tala om hur vi förebygger smittspridning av Coronaviruset och sjukdomen Covid-19.
 
Invita följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i alla våra verksamheter och vi har nolltolerans vad gäller influensasymptom vilket gör att en stor del av våra medarbetare kan tvingas vara hemma. Detta betyder inte att de är smittade av det nya Coronaviruset utan endast att vi tar det säkra före det osäkra.
 
I vår hemtjänstverksamhet följer vi, liksom alltid annars, vårdens rutin för basalhygien. Vi följer även de direktiv som kommer från våra kommunala uppdragsgivare och från Region Sörmland.
 
Vi hoppas att ni känner er trygga med vårt arbete och har förståelse för de effekter som kan bli av att många medarbetare håller sig hemma.

Bästa hälsningar

Cecilia Ingre
VD