Sekretess och säkerhet

På Invita har vi tystnadsplikt vilket innebär att vår personal aldrig får berätta om dina personliga förhållanden för någon. Vill du att vi ska ha en nyckel till ditt hem så hanterar vi den enligt strikta säkerhetsrutiner. Nyckeln förses med en kod och förvaras i ett säkerhetsskåp all den tid som den inte används för att ta hand om ditt hem.