Fakta RUT-avdrag

Den mesta av vår hemservice är avdragsgill till 50 procent hos Skatteverket, tack vare det så kallade RUT-avdraget. Det innebär att den som köper hushållsnära tjänster kan få sin skatt sänkt med motsvarande hälften av kostnaden. För att du ska kunna få skattelättnad ska arbetet vara utfört i eller i anslutning till köparens eller dennes förälders bostad eller fritidshus. Den som utför arbetet ska ha F-skattsedel, vilket Invita har.

Vill du läsa mer om reglerna kring avdraget kan du göra det på Skatteverkets hemsida >>