Välkommen till Invita


 

Omvårdnad
Strängnäs/Mariefred

 

Strängnäs
Telefon Platskontor 0152-71 53 00 växel

Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 2600 Strängnäs
0152-71 53 08

Grupp 2700 Mariefred
0159-77 03 10

Susanne Johansson
Gruppchef 2600
0152-715301
Strängnäs

susanne.johansson@invita.se

Susanne Johansson
Gruppchef 2700
0159-770313
Mariefred
susanne.johansson@invita.se

 

Hemservice
Nyköping/Oxelösund/Trosa

Platskontor
Gasverksvägen 5
611 35 Nyköping

Yvonne Vahlberg
Verksamhetschef
0155-45 09 10
yvonne.vahlberg@invita.se

 

Restaurang Umgås Nyköping

Vildgåsvägen 2A
611 62 Nyköping

Telefon till restaurangen
0155-45 64 64
E-post: umgas@invita.se

Fredrika Widén Brännlund
Restaurangchef
070-737 01 61
fredrika.w.brannlund@invita.se

 

Huvudkontor

Cecilia Ingre
VD
0155-45 10 13
070-412 76 22
cecilia.ingre@invita.se

Per Ingre
Styrelseordförande
0155-45 10 20
070-750 48 20
per.ingre@invita.se

Huvudkontor

Nyköping, Huvudkontor

Postadresser
Invita Omvårdnad AB   Positor AB
Invita Hemservice AB  Gladdinge Nedergården 1
Invita Restaurang AB   611 91 Nyköping    

Gasverksvägen 5                611 35 Nyköping

Fakturaadresser                                                               Invita Omvårdnad AB   invitaomvardnad@centsoft.se

Invita Hemservice AB  invitahemservice@centsoft.se

Invita Restaurang AB   invitarestaurang@centsoft.se

Positor AB       positor@centsoft.se

Nyköping växel
0155-45 10 10

Strängnäs/Mariefred växel
0152-71 53 00

Hemservice direkt
0155-45 09 10

Restaurang Umgås direkt
0155-45 64 64