Välkommen till Invita


Omvårdnad
Nyköping

Camilla Andersson
Gruppchef 1400
0155-45 10 26
Östra innerstaden
camilla.andersson@invita.se
Nyköping, Folkunga

Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 1400 Östra innerstaden
0155-451028

Grupp 1500 Västra innerstaden
0155-451023
Jenny Lindström
Gruppchef 1500
0155-45 09 16
Västra Innerstaden
jenny.lindstrom@invita.se

Nyköping, Vildgås

Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 1100 Rosenkälla, Bryngelstorp
0155-451014

Grupp 1200 Stenkulla, Isaksdal och Sjösa
0155-451015

Janne Berg
Gruppchef 1200
0155-45 10 27
Stenkulla, Isaksdal, Sjösa
janne.berg@invita.seJessica Wikman
Gruppchef 1100
0155-45 10 12
Rosenkälla, Bryngelstorp och Brandholmen
jessica.wikman@invita.se

Nyköping, Mejeriet

Telefon till hemtjänstgruppen
0155-45 10 22

Grupp 1300 Brandkärr, Oppeby, Högbrunn och landsbygd (ej Sjösa)

Kristina Persson

Gruppchef 1300
0155-45 10 29
Brandkärr, Oppeby, Högbrunn och landsbygd (ej Sjösa)
kristina.persson@invita.se

 

Nyköping, Hamnen

Telefon till hemtjänstgruppen
0155-45 10 19

Grupp 1600 Brandholmen,Kungshagen, Spelhagen och Arnö

Jennica Gustavsson 

Gruppchef 1600
0155-45 10 18
Kungshagen, Spelhagen och Arnö
jennica.gustavsson@invita.se

 
 
 

Omvårdnad
Strängnäs/Mariefred

 

Strängnäs
Telefon Platskontor 0152-71 53 00 växel

Telefon till hemtjänstgrupperna

Grupp 2600 Strängnäs
0152-71 53 08

Grupp 2700 Mariefred
0159-77 03 10

Susanne Johansson
Gruppchef 2600
0152-715301
Strängnäs

susanne.johansson@invita.se

Susanne Johansson
Gruppchef 2700
0159-770313
Mariefred
susanne.johansson@invita.se

 

Hemservice
Nyköping/Oxelösund/Trosa

Platskontor
Gasverksvägen 5
611 35 Nyköping

Yvonne Vahlberg
Verksamhetschef
0155-45 09 10
yvonne.vahlberg@invita.se

 

Restaurang Umgås Nyköping

Vildgåsvägen 2A
611 62 Nyköping

Telefon till restaurangen
0155-45 64 64
E-post: umgas@invita.se

Fredrika Widén Brännlund
Restaurangchef
070-737 01 61
fredrika.w.brannlund@invita.se

 

Huvudkontor

Cecilia Ingre
VD
0155-45 10 13
070-412 76 22
cecilia.ingre@invita.se

Mia Johansson
Verksamhetschef Omvårdnad                                              
0155-45 10 11
mia.johansson@invita.se

Per Ingre
Styrelseordförande
0155-45 10 20
070-750 48 20
per.ingre@invita.se
Gudrun Blomberg
Ekonomiansvarig
0155-45 10 21
gudrun.blomberg@invita.se

Huvudkontor

Nyköping, Huvudkontor

Postadresser
Invita Omvårdnad AB   Positor AB
Invita Hemservice AB  Gladdinge Nedergården 1
Invita Restaurang AB   611 91 Nyköping    

Gasverksvägen 5                611 35 Nyköping

Fakturaadresser                                                               Invita Omvårdnad AB   invitaomvardnad@centsoft.se

Invita Hemservice AB  invitahemservice@centsoft.se

Invita Restaurang AB   invitarestaurang@centsoft.se

Positor AB       positor@centsoft.se

Nyköping växel
0155-45 10 10

Strängnäs/Mariefred växel
0152-71 53 00

Hemservice direkt
0155-45 09 10

Restaurang Umgås direkt
0155-45 64 64